Yêu cầu ngoại cảnh cây chanh dây

Đất trồng.
Cây chanh dây không đòi hỏi khắt khe về đất trồng, cây có thể trồng trên tất cả mọi loại đất. Nhưng cây phát triển mạnh nhất là khi trồng trên đất có tầng đất dày, có độ tơi xốp cao, thành phần cơ giới nhẹ, có độ mùn trên 1% và thoát nước tốt. Cây phát triển tốt khi trồng ở vùng đất đồng bằng, ấm ướt, ấm áp.

Nhiệt độ và độ pH của đất.

  • Cây chanh dây ưa thích nhiệt độ trong khoảng từ 16 – 30 độ C. và đặc biệt không có sương muối.
  • Độ pH của đất phù hợp với cây chanh dây là từ 5.5 – 6 .

Thời vụ trồng cây chanh dây.
Cây chanh dây được trồng vào thời điểm : vào tháng 11 và tháng 1 năm sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *