Chị Oanh trồng mận – Mộc Châu

  • Nhà vườn: chị Oanh
  • Địa chỉ: TK 13, thị trấn nông trường Mộc Châu
  • Đối tượng: cây mận
  • Tình trạng gặp phải: nấm, địa y, rêu bám trên cây mận làm ảnh hưởng năng suất, chất lượng quả
  • Sản phẩm sử dụng: OBIO-RAT
  • Kết quả: phun cho 5ha mận, sau 3 ngày vết bệnh khô, ít tái phát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *