Anh Quỳnh Lợi trồng dâu tây, hoa cúc – Mộc Châu

  • Nhà vườn: Quỳnh Lợi
  • Địa chỉ: TK 14, nông trường thị trấn Mộc Châu
  • Đối tượng: dâu tây, hoa cúc
  • Tình trạng gặp phải: phấn trắng, mốc xám, đốm đỏ, thán thư trên dâu tây, cây hoa cúc bị héo vàng, đốm đen
  • Sản phẩm sử dụng: OBIO-RAT
  • Kết quả: 3 ngày khô vết bênh, đang ứng dụng sản phẩm OBIO cho toàn bộ diện tích dâu tây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *