Anh Oanh trồng bưởi – Mộc Châu

  • Nhà vườn: anh Oanh
  • Địa chỉ: TK 2 xã Chiềng Sơn, TT Mộc Châu
  • Đối tượng: 5ha bưởi
  • Tình trạng gặp phải: gỉ sắt, ghẻ quả, vàng lá thối rễ
  • Sản phẩm sử dụng: OBIO-RAT
  • Kết quả: Sau 10 ngày khỏi hẳn vết nấm, đang tiếp tục dùng sản phẩm OBIO để cải tạo đất, phun phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *