Anh Ngọc Vân trồng rau màu – Mộc Châu

  • Nhà vườn: anh Ngọc Vân
  • Địa chỉ: bản Áng 2, nông trường Mộc Châu
  • Đối tượng: bắp cải, cải thảo, xà lách
  • Tình trạng gặp phải: thối nhũn, thối hạch, sương mai
  • Sản phẩm sử dụng: OBIO-RAT, OBIO-ROOTER, OBIO-OX
  • Kết quả: Lô sử dụng sản phẩm OBIO lá xanh, dày, khỏe, nặng cân và không có một cây nào bị bệnh, trong khi lô đối chứng bị bệnh nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *