Anh Đàm trồng cây có múi – Mộc Châu

  • Nhà vườn: Anh Đàm
  • Địa chỉ: Lóng Sập, thị trấn nông trường Mộc Châu
  • Đối tượng: cây có múi (cam v2, v6, cara, bưởi da xanh)
  • Tình trạng gặp phải: Vàng lá thối rễ, nấm hồng, gỉ sắt, ghẻ quả
  • Sản phẩm sử dụng: OBIO-RAT, OBIO-DRAGON
  • Kết quả: Trị vàng lá thối rễ đạt hiệu quả rất tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *